Vergelijk uw offerte

Wat zijn de voorwaarden van de kwijtschelding hypotheek met NHG voorwaarden?

 
Wanneer jouw woning bij verkoop minder opbrengt dan de hoogte van de hypotheekschuld op dat moment, dan is er sprake van een restschuld. Heb je een hypotheek met NHG afgesloten? Dan vergoedt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld aan de geldverstrekker. Soms moet je deze alsnog terugbetalen, soms wordt de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden.
 

Aan welke NHG voorwaarden moet zijn voldaan om voor het kwijtschelding in aanmerking te komen?

 1. Er heeft een van de volgende veranderingen in jouw persoonlijke situatie plaatsgevonden:
   Jij hebt jouw relatie beëindigd. Je bent werkloos of arbeidsongeschikt geworden. Jouw partner is overleden. 
 2.  Door deze veranderingen in de persoonlijke situatie kun je jouw lening niet meer betalen.
 3.  Jij hebt een inkomens- en vermogenstoets laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat je onvoldoende inkomen en/of vermogen hebt om zelf de hypotheeklasten te blijven betalen.
 4.  Na overleg tussen de geldverstrekker en NHG is gebleken dat verkoop van de woning
  onvermijdelijk is. 
 5. Jij hebt je volledig ingespannen om de schade te beperken. Dit betekent in ieder geval dat jij jouw hypotheeklasten hebt betaald en betalingsachterstanden hebt voorkomen of zo veel mogelijk hebt beperkt.
 6. Jij hebt een makelaar ingeschakeld voor de verkoop van de woning.
 7. Je hebt jouw woning goed onderhouden.
 

Waar moet je op letten?

 • Gevolgen inkomens- en vermogenstoets

Wij merken dat veel adviseurs die te maken hebben met een restschuld van de hypotheek met NHG voorwaarden toetsen volgens de GHF normen en dat is onjuist.
Bij de juiste toets is het maximaal te lenen bedrag hoger dan bij GHF normen.
Dit kan zowel in je voordeel als nadeel uitpakken.
 1. In je voordeel betekent dat jij of je partner door de juiste berekening nu wel in
  woning kan blijven wonen. Dit is dan een prettige situatie.
 2. De keerzijde van een foute berekening (met GHF normen) is dat jij dacht dat jouw schuld kon worden kwijtgescholden en jouw woning kon worden verkocht.
  Dit komt omdat jouw inkomen bij een juiste toets wel voldoende is.
  De woning mag en kun je niet meer verkopen.

  Jouw woning heb je wellicht verkocht in de wetenschap dat de restschuld wordt kwijtgescholden
  en dat is niet meer het geval met alle gevolgen van dien. Dus laat ons de juiste toets doen.
 • Gevolgen kwijtschelding restschuld hypotheek 

Als jij jouw woning met verlies verkoopt, meldt de geldverstrekker dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Jij krijgt dan een negatieve BKR-registratie. Ook wanneer NHG de restschuld kwijtscheldt. Deze registratie kan ervoor zorgen dat je in de toekomst moeilijker een hypotheek of andere financiering kunt afsluiten.
 

Heb je vragen of wil je een aanvraag voorbespreken?


   010 - 2356819 

 

    Wil je de aanvraag eerst voorbespreken?