Vergelijk uw offerte

Waarom is een samenlevingscontract verstandig?

Met een samenlevingscontract regel je bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, zoals het onderhoud van de woning en de hypotheeklasten.
Maar met een contract wordt je nog niet elkaars erfgenaam. Want wanneer je overlijdt en
er geen testament is gaan jouw bezittingen naar de wettelijke erfgenamen.
Dit zijn meestal de ouders, broers en zussen van de overledene.
Lastig wordt het dan met een woning met overwaarde. Het aandeel van je partner gaat dan
naar de ouders van je partner. Je hebt dan niets te zeggen over je eigen huis.
De oplossing is een verblijvingsbeding.

Verblijvingsbeding

Alléén voor de gemeenschappelijke zaken (de woning en overwaarde) kunnen samenwoners
via een zogenoemd verblijvingsbeding regelen dat bij overlijden hun deel in deze gemeenschappelijke zaken naar de achterblijvende partner gaat. De langstlevende krijgt dan
het eigen huis met de hypotheekschuld en ook de hele overwaarde.

Besparing successierechten met de Verzorgingsgedachte

Indien je de kosten van de huishouding verdeelt naar rato van het inkomen en deze verdeling
vastlegt in de samenlevingscontract heet dat de verzorgingsgedachte.
Dit betekent dat als een van beiden geen inkomen meer heeft, de ander hem of haar
moet verzorgen. Waarom is dit van belang?
Regel is, wanneer je vijf jaar of langer samenwoont op hetzelfde adres is tariefgroep 1
voor de successierecht van toepassing in plaats van tariefgroep 3.
Het tarief is lager en je hebt een hogere vrijstelling gelijk aan gehuwden. Maar met een notarieel samenlevingscontract waaruit de verzorgingsgedachte blijkt gelden de genoemde voordelen al na een halfjaar samenwonen.
Bovendien geldt met een samenlevingscontract dat de termijn van samenleven al gaat
lopen wanneer je 18 jaar bent en niet pas vanaf 22 jaar.

Lijst met roerende zaken

Aan een samenlevingscontract kun je een lijst met roerende zaken hechten.
Je kunt dan aantonen welke zaken van wie zijn. Dit is natuurlijk handig wanneer
je uit elkaar gaat maar ook wanneer je te maken krijgt met een curator
bij een faillissement. De curator kan dan zien welke zaken van jou zijn en niet
van je failliete partner.

Heb je nog vragen over een samenlevingscontract en je hypotheek?


   010 - 2356819