Vergelijk uw offerte

Traditionele levenhypotheek

Kenmerken:

  • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
  • Vaste maandelijkse lasten (rente + premie)
  • De hypotheek wordt in principe aan het einde van de looptijd met de kapitaalverzekering afgelost
  • Vaak geldt een gegarandeerde rekenrente

Opbouw tot 60% van de hypotheekschuld

Bij een traditionele levenhypotheek krijg je over de betaalde spaarpremie een
gegarandeerde vergoeding, waarmee kapitaal wordt opgebouwd.
Dit wordt de vaste rekenrente genoemd. Deze rentevergoeding zorgt voor een
uitkering van 60% tot 70% van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd
of bij overlijden van de verzekerde. Daarnaast schrijft de verzekeraar jaarlijks
een extra bedrag bij, bijvoorbeeld in de vorm van winstdeling.
De hoogte hiervan kan van jaar tot jaar verschillen.
Hierdoor heb je geen zekerheid dat op de einddatum het volledige bedrag is
opgebouwd en kan er een tekort ontstaan. De verzekeringspremies zijn over
het algemeen relatief hoog.

Eindbedrag wordt niet gegarandeerd

Bij een traditionele levenhypotheek is de opbouw van je kapitaal (deels) afhankelijk
van het behaalde rendement van de verzekeraar. Daarom staat het eindbedrag
van tevoren niet vast.