Vergelijk uw offerte

Overbruggingskrediet / overbruggingshypotheek

Wanneer je eigenaar wordt van een nieuwe woning en jouw oude woning is nog niet
verkocht en je de overwaarde op uw oude woning nodig hebt dan zul je deze waarde
moeten voorfinancieren. Dit kan met een overbruggingshypotheek of overbruggingskrediet.

Waarom is een overbruggingskrediet of overbruggingshypotheek nodig?

  • Om dubbele hypotheeklasten op te vangen
  • Om de (geschatte ) overwaarde van jouw huidige woning te gebruiken
    voor de nieuwe hypotheek
  • Om de (extra) kosten voor het afsluiten van de hypotheek op te vangen

Overbruggingshypotheek algemeen:

Indien je de nieuwe woning mede dankzij de overwaarde van de oude woning kunt
kopen moet je op de oude woning en/of nieuwe woning een overbruggingshypotheek
afsluiten om de overwaarde te kunnen gebruiken.
Dan beschik je pas over de middelen om jouw nieuwe woning te financieren.
Bovendien kun je ook nog te maken krijgen met dubbele lasten.
Met de overbruggingshypotheek kun je deze tijdelijke extra lasten opvangen.
Deze mogelijkheid wordt geboden om je tijdelijk een hogere lening te verstrekken, tot
het ’eigen geld’ vrij komt bij verkoop van de huidige woning. Door een overbruggingshypotheek kan dit toekomstige vrijkomende bedrag worden voorgefinancierd.
De overbruggingshypotheek maakt deel uit van de totale lening.
Looptijd veelal maximaal 2 jaar. Hoe hoog de overbruggingshypotheek mag worden
hangt mede af of jouw oude woning reeds is verkocht en de ontbindende voorwaarden
voor de financiering in het koopcontract zijn uitgewerkt. In dat geval kun je het
verschil tussen opbrengst en de oude hypotheek zonder correctie opnemen.
Zijn deze voorwaarden niet uitgewerkt dan wordt de verkoopwaarde voor de berekening
veelal gecorrigeerd naar een percentage van de marktwaarde.

Drie hypotheken

Je hebt in principe dan drie hypotheken. De eerste hypotheek op de oude woning.
De tweede zijnde de overbruggingshypotheek op de oude en/of nieuwe woning en de derde hypotheek op
de nieuwe woning. De hypotheekrente van beide woningen is gedurende een
beperkte periode fiscaal aftrekbaar.
Je zult dus goed moeten opletten of je deze kosten met jouw maandinkomen kunt opbrengen.
Ook dien je met extra notaris- en afsluitkosten rekening te houden.

Het is in ieder geval verstandig om dit goed door te rekenen om later niet in

de problemen te komen, misschien kom je wel tot de conclusie om eerst te verkopen
en pas later iets te kopen.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet afsluiten behoort ook tot de mogelijkheden.
Dit is een consumptieve lening die je dan weer kunt aflossen zodra het geld uit
de verkoop van de woning vrij komt. Een dergelijk krediet is interessant bij kleinere
bedragen en bij korte looptijden.
Je bespaart je de extra notariskosten en afsluitkosten van de geldverstrekker.