Vergelijk uw offerte

Hypotheekrenteaftrek voor wie?

Vanaf 1 januari 2013 kun je bij een nieuw af te sluiten hypotheek alleen nog kiezen
voor een annuitaïre of lineaire hypotheekvorm, als je in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek.
In maximaal 30 jaar moet de nieuwe hypotheek worden afgelost.
Voor de overige hypotheekvormen is de hypotheekrenteaftrek komen te vervallen behalve
voor bestaande hypotheken van voor 2013 blijft de hypotheekrenteaftrek op deze
hypotheekvormen van toepassing.

Uitzonderingen

  • Voor bestaande hypotheken van voor 2013 blijft de hypotheekrenteaftrek onveranderd.
  • Bij het oversluiten van een bestaande hypotheek verandert er niets aan de renteaftrek als
    er geen extra bedrag wordt bijgeleend.
  • Indien er wel wordt bijgeleend bijvoorbeeld voor een verbouwing, geldt voor het
    extra bedrag dat de rente alleen aftrekbaar is als het bedrag volledig wordt afgelost
    binnen 30 jaar en ten minste annuïtair.


Vragen?

   010 - 2356819