Vergelijk uw offerte

Hypotheek en echtscheiding of einde samenleving

Wanneer je op het internet zoekt naar hypotheek en echtscheiding of beëindiging samenlevingscontract
dan sta je versteld van het aantal websites, die alles willen uitleggen en je adviezen geven op fiscaal en juridisch gebied. Vervolgens gaat het over pensioen, lijfrentes en verzekeringen. Dit is natuurlijk een uitstekende zaak maar men komt niet tot de kern waar het jou nu om te doen is.
 

Wat is de kern van de zaak en ons doel?

Ons doel is om samen tot de kern te komen en dat is geld om je financiële zaken weer op orde te krijgen. Gewoonweg middelen waarmee jouw doel kan worden bereikt.

Een aantal voorbeelden uit een lijst die langer is dan wij nu noemen:
 
  • Geld om de restschuld van je hypotheek bij echtscheiding op je huidige woning op te vangen.
  • Geld om in de woning te kunnen blijven wonen omdat er sprake is van het einde van de samenleving.
  • Bij gedwongen verkoop van de woning met NHG voorwaarden de schuld laten kwijtschelden.
  • Bij gedwongen verkoop van de woning zonder NHG voorwaarden de schuld saneren,
  • De restschuld van je hypotheek meefinancieren in de hypotheek op de nieuwe woning.
  • Ook wanneer er geen restschuld is gaat het wellicht om geld voor de nieuwe hypotheek.
     

Wat is jouw doel bij een echtscheiding of einde samenleving?

Het lijkt of het allemaal om geld gaat en dat is natuurlijk nodig om je doel te bereiken.
Natuurlijk is jouw doel om in je huidige woning te kunnen blijven wonen vanwege de kinderen en dat de hypotheek bij de echtscheiding wordt geregeld.
Je wilt vanwege de echtscheiding verhuizen naar een andere woning of terugkeren naar je geboorteplaats.
Je wilt je financiële zaken zoals de hypotheek weer op orde krijgen.
Het spreekt  voor zich dat bovengenoemde opsomming niet uitputtend is maar samen zorgen we ervoor om jouw doel te bereiken.
 

Hoe bereiken wij samen jouw doel?

Inmiddels hebben wij door onze ervaring veel relaties kunnen adviseren  en kunnen bemiddelen op het gebied van hypotheek en echtscheiding, geldleningen van banken, familie en kennissen. Wij adviseren en bemiddelen bij schenkingen wel of niet gecombineerd met leningen van ouders of familie.
Het maken van speciale inkomenstoetsen anders dan toetsen volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) heeft ons geholpen bij het verkrijgen van hogere hypotheken etc.
Adviseren en bemiddelen over kwijtschelden van restschulden bij NHG hypotheken is geen onbekend terrein. Uiteraard houden we bij alle oplossingen rekening met alle fiscale-, financiële- en juridische consequenties van de te nemen beslissingen.
 

Heb je vragen of wil je een aanvraag voorbespreken?


   010 - 2356819 

     Wil je de aanvraag eerst voorbespreken?